Water World
Water World Ocean Park Hong Kong
Apa yang anda perlukan untuk perjalanan yang menyeronokkan ke Ocean Park.

Kumpulan Perjalanan

Tiket kumpulan boleh dibeli di Pejabat Tiket Ocean Park atau melalui pos oleh ejen pelancongan yang sah.

Di Pejabat Tiket Ocean Park

Sila kemukakan surat syarikat, menyatakan bilangan tiket yang akan dibeli dengan tandatangan yang dibenarkan dan cop syarikat, dan buat pembayaran anda secara tunai.

Permohonan melalui Mel

Sila hantar surat syarikat yang diperlukan dan pembayaran melalui cek berpalang yang perlu dibayar kepada "Ocean Park Corporation" ke Pejabat Tiket. Sila beri masa 3 hari untuk cek dijelaskan sebelum kami memaklumkan anda bila hendak mengambil tiket.

Untuk pertanyaan, sila hantar talian kepada kami.